Terug naar Help

FAQ's

Zodra uw onderneming geregistreerd is in CSAM, heeft uw onderneming een e-Box.

Weet u niet of uw onderneming geregistreerd is in e-Box? Een wettelijke vertegenwoordiger van uw onderneming kan de activatieprocedure doorlopen. Er zal een boodschap verschijnen die aangeeft of uw onderneming al geregistreerd is in CSAM (en of e-Box dus al geactiveerd is).

Gebruikt uw onderneming al andere onlinediensten van de sociale zekerheid, zoals Dimona? Dan heeft uw onderneming al een e-Box Enterprise.


e-Box Enterprise is bestemd voor officiële berichten die gevoelige informatie kunnen bevatten.

Daarom mag enkel iemand die erkend is als wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming e-Box activeren.


Elke onderneming heeft slechts één e-Box. Ze kan echter meerdere gebruikers hebben. U beheert zelf wie binnen uw onderneming e-Box kan gebruiken.


De twee zijn totaal verschillend en hebben niets met elkaar te maken:

  • In my e-box ontvangt u als burger berichten van bepaalde instanties.
  • In e-Box Enterprise ontvangt u berichten bestemd voor uw onderneming.

Raadpleeg de website van my-ebox (Nieuw venster) voor meer informatie over deze mailbox voor burgers.


e-Box Enterprise is een initiatief van de Belgische sociale zekerheid. De toegang tot e-Box wordt verzorgd door de Sociale zekerheid via het systeem CSAM.


CSAM maakt de verbinding mogelijk met de onlinediensten van de Belgische overheidsinstellingen. CSAM zorgt voor activatie, identificatie, toelating en het beheer van volmachten in het kader van e-Box Enterprise.

Via CSAM kunt u als onderneming ook het toegangsbeheer organiseren en structureren.

Raadpleeg de pagina Wat is CSAM? op de website van CSAM (Nieuw venster) voor meer informatie.


Hebt u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Contacteer ons.