De RSZ digitaliseert alle betalingsdocumenten zodat u ze via e-Box Enterprise kunt ontvangen. Het gaat om documenten die belangrijk zijn voor uw onderneming, zoals een betalingsherinnering of een overzicht van de betalingstermijnen van een afbetalingsplan. Bekijk welke documenten al digitaal beschikbaar zijn, en wat er nog op de planning staat.

Gedigitaliseerde betalingsdocumenten

De volgende documenten zijn nu al digitaal beschikbaar via e-Box Enterprise:

Categorie Type document Referentie
Aanmaning 1ste aanmaning met sancties voor te late betalingen, te late aangiftes… DG2-AD2/397
Correctie van kwartaalbijdragen Status van de kwartaalbijdragen (supplement of credit) Ticketnummer
Correctie van kwartaalbijdragen Status van de kwartalen na wijziging (debet of credit) -
Gerechtelijke vervolging Saldo als gevolge van een vonnis Dg2-AD2/137
Gerechtelijke vervolging Saldo na gerechtelijke procedure DG2-AD2/266,276
Gerechtelijke vervolging Saldo voor gerechtskosten DG2-AD2/ FJ, AAini
Ingebrekestelling Ingebrekestelling voor het betalen van resterende saldi AD2-DG2/398
Ontheffing van sancties Status (debet, credit, gesaldeerd) na berekening van een toegekende ontheffing DG2-AD2/292
Ontheffing van sancties Status van het bijdragesaldo te betalen om ontheffing te verkrijgen DG2-AD2/333
Stand van de rekening Status (debet, credit, gesaldeerd) volgens de elementen opgenomen in het document DG2-AD2/202,292bis,428
Stuiting van de verjaring Te betalen bedrag waarvoor de verjaring is onderbroken DG2-AD2/-
Uitstel van betaling Aanmaning tot betalen in het kader van een minnelijk afbetalingsplan AD2-DG2/1B03
Uitstel van betaling Toekenning en termijnen, weigering, voorlopig antwoord AD2-DG2/1A00,1A01,1A02,1B01,1B02
Uitstel van betaling Toekenning en termijnen, weigering, voorlopig antwoord AD2-DG2/1B00
Uitstel (2de kwartaal) Speciaal uitstel (jaarlijkse vakantiebijdrage) voor bijdragen 2de kwartaal AD2-DG2/1A20
Voorschotten Maandelijkse voorschotten te betalen op de sociale zekerheidsbijdragen DG2-AD2 /…,501
Wijziging van kwartaalbijdragen Debet of credit op basis van wetgeving over art 22ter, 22quater, jaarlijkse vakantiebijdragen, herverdeling van de sociale lasten… DG3-AD3/…

Gepland

In de komende maanden digitaliseert de RSZ ook de volgende betalingsdocumenten:

Categorie Type document Timing Referentie
Gerechtelijke vervolging Uitnodiging tot betalen van openstaande saldi rekening houdend met de jaarlijkse bijwerking van de interesten en die deel uitmaken van een gerechtelijke vervolging 2de kwartaal 2024 AD2-DG2/497(397bis)
Gerechtelijke vervolging Uitnodiging tot betalen van openstaande saldi rekening houdend met de berekening van de definitieve aanvullende intresten voor de bedragen die deel uitmaken van een gerechtelijke vervolging 2de kwartaal 2024 AD2-DG2/399
Inhouding op facturen Mededeling van het risico op inhoudingsplicht bij niet-naleving van provisiebetalingen 2de kwartaal 2024 AD2-DG2/34bis
Stand van de rekening Status (debet, gesaldeerd) opgesteld in functie van de elementen aanwezig in het document 2de kwartaal 2024 AD2-DG2/SVR-SDC
Wijziging van de kwartaalbijdragen Debet of credit op basis van wetgeving over art 22ter, 22quater, jaarlijkse vakantiebijdrage, herverdeling sociale lasten, economische werkloosheid… 2de kwartaal 2024 -